Retorik

Lars Brinck har mångårig erfarenhet av att leda kurser i retorik. Skräddarsydda kurser ordnas utifrån specifika behov. Tidigare kunder är bl.a. Svenska Kyrkan, olika frikyrkosamfund, RSMH, m.fl. Just nu är det kunskapsförhandling, retoriska strategier vid kunskapande, som tilldrar sig störst intresse.